Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2022

Thứ sáu - 11/11/2022 02:10 74 0
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-STTTT ngày 10/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2022 như sau:

I.  ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh tuyển dụng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo mục II Thông báo này.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Công chức, viên chức bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc ở ngành hoặc lĩnh vực công tác có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3.  Đối tượng ưu tiên

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II.   VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

TT

Vị trí tuyển dụng

Hạng chức

danh nghề nghiệp

Chỉ tiêu

tuyển dụng

Yêu cầu vị trí dự tuyển

1

An toàn thông tin

Hạng III

02

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin; Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2

Công nghệ thông tin

Hạng III

03

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin; Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3

Biên tập viên

Hạng III

02

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có   bằng   tốt   nghiệp   cao

 

 

 

 

 

đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản; Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4

Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ

Hạng IV

01

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

5

Hành chính, tổng hợp

Hạng III

01

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hành chính, quản trị, kế toán, kinh tế, tài chính hoặc tương đương; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

 

Tổng cộng

09

 

 III. ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện như trên; thực hiện kê khai đầy đủ các nội dung trong Phiếu dự tuyển (theo mẫu đính kèm) tính đến thời điểm nộp hồ sơ và chịu trách nhiệm đối các nội dung kê khai trong phiếu. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm Thông báo này);
b) 06 phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nhận;
c) 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và bỏ trong bì riêng);
d) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với vị trí tuyển dụng An toàn thông tin, Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ thì ngoài hồ sơ đăng ký dự tuyển nêu trên, người dự tuyển khai sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu lý lịch đính kèm) và chịu trách nhiệm đối các nội dung khai.
2. Quy định về đăng ký dự tuyển
a) Chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu tại các vị trí cần tuyển.
b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo của Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận
a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 12/11/2022 đến hết ngày 11/12/2022 (trong giờ hành chính).
b) Địa điểm nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573.843171.
IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
a) Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Ngoài Phiếu đăng ký dự tuyển, đối với hồ sơ dự tuyển tại vị trí An toàn thông tin, Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ thì kiểm tra/thẩm định về tiêu chuẩn chính trị khai trong lý lịch.
b) Vòng 2: Hình thức phỏng vấn. Nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian thi: thi phỏng vấn 30 phút
+ Thang điểm: 100 điểm.
+ Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức phỏng vấn.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo cụ thể sau theo đường bưu điện được gửi đến địa chỉ trên phong bì, thư điện tử của thí sinh (nếu có) và thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên: https://sotttt.phuyen.gov.vn.
V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân biết, đăng ký dự tuyển

Kế hoạch

Căn cứ số lượng, chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao; báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2022 và đề xuất tuyển dụng của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tuyển chọn nguồn nhân lực có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm, vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu:
– Thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng viên chức; Quy định số 15-QĐi/TU ngày 26/02/2019 của Tỉnh ủy Phú Yên.
– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, dân chủ, chất lượng và đúng pháp luật để lựa chọn được những người có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Phải căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng; căn cứ vào số lượng người làm việc được giao và đảm bảo phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông.
– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ, khi phát hiện sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
– Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã
công bố kết quả tuyển dụng.
– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
– Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
– Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;
– Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông;
– Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;
– Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
– Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên;
– Quy định số 15-QĐi/TU ngày 26/02/2019 của Tỉnh ủy Phú Yên quy định danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu cơ mật và các chức danh cán bộ chủ chốt trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
– Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 29/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh;
– Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc giao biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù năm 2022;
– Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên; Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND;
– Quyết định số 26/QĐ-STTTT ngày 05/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 44/QĐ-STTTT ngày 10/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Bổ sung vị trí trọng yếu, cơ mật của Sở Thông tin và Truyền thông;
– Quyết định số 116/QĐ-STTTT ngày 28/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
III. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
– Số lượng người làm việc năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên là: 19 người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2022 và 02 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2022.
– Số người làm việc chưa sử dụng tính đến 31/10/2022: 10 người làm việc (08 hưởng lương từ ngân sách và 02 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp).
IV. SỐ LƯỢNG, TÊN VỊ TRÍ, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
Số lượng vị trí tuyển dụng: 05 vị trí, 09 người làm việc, cụ thể
1. Vị trí An toàn thông tin (hạng III): 02 người làm việc
– Mã vị trí việc làm: VTVL II.1
– Yêu cầu:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
+ Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Vị trí Công nghệ thông tin (hạng III): 03 người làm việc
– Mã vị trí việc làm: VTVL II.2
– Yêu cầu:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
+ Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
3. Vị trí Biên tập viên (hạng III): 02 người làm việc
– Mã vị trí việc làm: VTVL II.3
– Yêu cầu:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản;
+ Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
4. Vị trí Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ (hạng IV): 01 người làm việc
– Mã vị trí việc làm: VTVL III.2
– Yêu cầu:
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
5. Vị trí Hành chính, tổng hợp (hạng III): 01 người làm việc
– Mã vị trí việc làm: VTVL III.3
– Yêu cầu:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hành chính, quản trị, kế toán, kinh tế, tài chính hoặc tương đương;
+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
6. Các nội dung liên quan:
– Các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin
được quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT, cụ thể như sau:
+ Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin, bao gồm: Sư phạm tin học, toán ứng dụng, toán tin, đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, điện tử và tin học, công nghệ truyền thông và các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
+ Các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Điện tử – Viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Cơ sở toán học cho tin học.

V. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng bằng hình thức: Xét tuyển được thực hiện qua 2 vòng theo
quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Hình thức phỏng vấn. Nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian thi: thi phỏng vấn 30 phút. Thang điểm: 100 điểm.
Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức phỏng vấn. Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
VI. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỦ TỤC HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh tuyển dụng;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng ưu tiên
Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển: Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp 01 (một) bộ hồ sơ, gồm các thành phần như sau:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm Kế hoạch này);
b) 06 phong bì (có dán tem bưu chính) ghi sẵn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nhận;
c) 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và bỏ trong bì riêng);
d) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có
thẩm quyền xác nhận.
Đối với vị trí tuyển dụng An toàn thông tin, Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ thì ngoài hồ sơ đăng ký dự tuyển nêu trên, người dự tuyển nộp sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu đính kèm Kế hoạch này có xác nhận chính quyền địa phương.
4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://sotttt.phuyen.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông.
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573.843 171.
5. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:
Thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 và lịch cụ thể Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo trước ngày tổ chức thi vòng 2 tối đa là 15 ngày.
6. Lệ phí tuyển dụng
Trên cơ sở số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xác định mức phí dự tuyển viên chức theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; cụ thể:
– Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần.
– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần.
– Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần.
Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo mức thu, địa điểm thu phí phí tuyển dụng theo quy định.
7. Lưu ý:
a) Chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu tại các vị trí cần tuyển.
b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo của Sở Thông tin và Truyền thông.
d) Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, như sau:
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; Nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng viên chức lần sau.
VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Kinh phí tổ chức tuyển dụng viên chức sử dụng từ nguồn thu phí dự tuyển của thí sinh theo quy định. Chi trả việc tổ chức, hoạt động của Hội đồng xét tuyển, các ban giúp việc của Hội đồng và các bộ phận khác có liên quan theo
đúng quy định hiện hành.
2. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
3. Thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nhưng
không tham gia thi tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển.
IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
2. Hội đồng xét tuyển viên chức có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng Kế hoạch này, các Quy chế, Nội quy kỳ xét tuyển viên chức được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành; thành lập các Ban giúp việc và Tổ giúp việc cho Hội đồng thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức.
3. Giao Văn phòng Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, các phòng, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức năm 2022.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Văn phòng Sở) để xem xét, điều chỉnh phù hợp

***** Tệp đính kèm:

– Sơ yếu lý lịch tự thuật

– Phiếu đăng ký dự tuyển

 

 

Nguồn tin: sotttt.phuyen.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay432
  • Tháng hiện tại14,791
  • Tổng lượt truy cập138,033
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Trung tâm CNTT&TT ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây